Team of Hope

Ние играем, защото футболът ни носи радост

HR агенция „Хермес“ прави благотворителна работилница за „Отбор на надеждата“

Агенция за подбор на кадри „Хермес” ще организира тази събота благотворителна работилница за изработка на бижута и сувенири от мъниста в полза на „Отбор на надеждата”, който представя България на световното първенство за бездомни хора. В инициативата ще се включат предимно играчи от тима и техни приятели.

Средствата, които ще бъдат събрани от продажбата на изработените бижута и сувенири, ще се използват за повишаване на квалификацията на младежите в неравностойно положение. Модератор на работилницата ще бъде Десислава Каменова, която е чест участник в национални и международни конкурси за бижута. Включилите се в инициативата младежи ще получат ценен опит и умения, които биха им помогнали да изкарват прехраната си и с надомна работа.

HR агенцията вече има опит в организирането на благотворителни работилници, след като вече проведе една в началото на декември миналата година. Тогава изработените сувенири бяха предоставени на „Движение на българските майки“.

Агенция за подбор на кадри „Хермес” си партнира успешно с „Отбор на надеждата” от началото на месеца. Тя предостави безвъзмездно свое помещение, за да се проведе сугестопедичен курс по английски език с хора в неравностойно положение. Освен чуждоезиково обучение, заниманията имат амбициозната цел да върнат радостта от живота на своите бенефициенти. Три седмици след началото на курса резултатите вече са налице. Всеки ден младежите пеят и играят игри, които им помагат да научат без усилия непознатия за тях език.