Team of Hope

Ние играем, защото футболът ни носи радост

СПЕШНО!!! ТЪРСИ СЕ…ФИЛОЛОГ.

Какво?

Повече от една година проектът „Отбор на надеждата” дава шанс за социална интеграция на хора в неравностойно положение. Чрез безплатни занимания по футбол с треньори-доброволци бенефициентите на инициативата изградиха качества като дисциплина, организираност, поемане на отговорност, работа в екип и др. Това помогна на много от тях да намерят работа и да я задържат. Липсата на образование и квалификация обаче е предпоставка за неустойчивост на  постигнатите резултати. Поради тази причина имаме желание бенефициентите на проекта „Отбор на надеждата” да завършат сугестопедичен курс по английски или испански език, чрез който същевременно да бъдат наваксани някои пропуски и от ученическите часове по български език.

Поради тази причина търсим преподавател-доброволец по английски език, който да обучим за работа по изключително ефективния метод сугестопедия. Кандидатът, който ще спечели конкурса, ще получи възможността безплатно да бъде квалифициран за работа чрез уникални практики, получили признание от UNESCO, които гарантират висока успеваемост при изучаването на чужд език. Същевременно педагогът ще поеме ангажимент да работи безвъзмездно с деца и младежи в неравностойно положение при преподаването на два курса по английски език в рамките на 2013 г. Всъщност по този начин преподавателят освен обучение получава възможност и за безплатна практика, за която ще му бъде издаден документ.

Кой?

„Соушъл Мениджмънт България” и Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”

Защо?

Образователната система в България трудно успява да интегрира децата отглеждани в социални институции. Липсата на родителска грижа също спомага те да не завършват образованието си и при навършване на пълнолетие да остават на улицата в изключително неравностойна позиция спрямо връстниците си. Изучаването на чужд език и въвеждането на основни правила в българския чрез него би спомогнало много за социалната интеграция на хората в неравностойно положение. Най-подходящият инструмент за реализирането на тази цел е сугестопедичното обучение, чрез което бенефициентите биха могли да възприемат с лекота по-голямо количество материал в по-кратки срокове.

Къде?

Гр. София, ул. „6-ти септември” №37 (сугестопедичен център „Алегро виваче”)

Кога?

Обучението за работа по сугестопедичния метод ( Първи и Втори Модул) ще се извършва всеки ден от 14 до 24 януари2013 г. от 9:00 до 12:30 часа.

Курсовете с младежи в неравностойно положение ще се провеждат в удобни за кандидата и бенефициентите часове, като по всяка вероятност ще започнат в края на февруари.

Какви са документите за кандидатстване?

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо в свободен текст;
  • Копие от диплома за завършено висше образование в специалност „Английска филология” (може да се представи и при явяване на интервю).

Документите трябва да се изпратят на имейл viktor.kirkov@sportsmanagement.bg най-късно до 11 януари 2013 г.

Нужни умения?

  • Завършено висше образование в специалност „Английска филология”;
  • Желание и умения за работа с деца и младежи в неравностойно положение;
  • Отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение.